Általános szerződési feltételek

A szolgáltató neve: FabrikLove Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 2458 Kulcs, Kecset u. 4.
A szolgáltató telephelye: 2142 Nagytarcsa, Laktanya u. 3A/2 
A szolgáltató ügyvezetője: Gutenkunst Luca, Gutenkunst Dóra
Elektronikus levelezési címe: info@fabrikme.hu
A szolgáltató nyilvántartási száma: 07-09-033048
A szolgáltató adószáma: 29174034-2-09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Székesfehérvári Törvényszék
A szolgáltató telefonszáma: +36 70 607 1001, +36 20 996 2043
Adatvédelmi nyilvántartási száma: adatkezelés nem történik
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: FX-HOSTING (Bencsik György Gábor ev.)
A tárhely-szolgáltató címe: 1164 Budapest, Bóbitás út 27.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@fxhosting.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.fxhosting.hu

Kérjük, mielőtt  megrendelését   elküldené,   figyelmesen  olvassa el   jelen Általános Szerződési Feltételeinket!

 

 1. Általános Szerződési Feltételek
  1. Általános rendelkezések:

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban. ÁSZF) tartalmazza a FabrikLove Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Eladó) üzemeltetett https://fabrikme.hu// online webáruházban (továbbiakban: Webshop) történő vásárlás során kötendő szerződésre az Eladó és Vásárló (továbbiakban: Felek) által alkalmazandó szerződési feltételeket.

 

A Webshopon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerinti adásvételi szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre Eladó és a rendelést leadó magánszemély, jogi személy (továbbiakban: Vásárló) között. Az így létrejött Szerződést Eladó írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet adatbázisban tart nyilván és amelynek utólagos hozzáférhetőségét a megrendelés leadását megelőzően a Vásárló regisztrációjával létrehozott, személyes online fiókjában biztosítja.

 

A Szerződés megkötésére irányuló, Vásárló által megtenni kívánt szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően felmerülő hibák azonosítására és kijavítására vonatkozó részletes leírást és a Webshop használatához tartozó technikai tájékoztatást a https://fabrikme.hu// domain név alatt működő weboldalon elérhető tájékoztatók nyújtják.

 

A Szerződés nyelve magyar. Eladó a szolgáltatási tevékenysége körében semmilyen magatartási kódexet nem alkalmaz.

 

A Vásárló a megrendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el jelen ÁSZF-et. Eladó kijelenti, hogy mind a Webshop működtetéséhez, mint a termékek értékesítéséhez az összes jogszabályban előírt engedéllyel rendelkezik.

 

 1. Eladói adatok:

 

Név: FabrikLove Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető: Gutenkunst Luca, Gutenkunst Dóra

Székhely: 2458 Kulcs, Kecset u. 4.

E-mail cím: info@fabrikme.hu

Telefonszám: +36 70 607 1001, +36 20 996 2043

Adószám: 29174034-2-09

Nyilvántartási száma: 07-09-033048

 

 1. A Webshopon keresztül történő vásárlás

3.1. A megrendelés menete:

 1. Az vásárlási szerződés FabrikLove Kft., mint Eladó és Vásárló között jön létre. Eladó csak a https://fabrikme.hu// internetes oldalon keresztül leadott megrendelésekért tartozik felelősséggel. A Webshopban történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött.
 2. Amennyiben a Vásárló regisztráció nélkül kíván vásárolni a Webshopon keresztül, úgy a következő szállítási és számlázási adatok kell megadni a szerződés teljesítéséhez: név/cégnév; szállítási/számlázási cím (ország, irányítószám, település, közterület és házszám), adószám, e-mail cím, telefonszám.
 3. A Vásárló a https://fabrikme.hu// internetes honlapon (továbbiakban: Honlap) található Regisztráció menüpontban a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg a szükséges adatait (e-mail cím és jelszó). A Honlapon történő regisztrációhoz a Vásárlónak meg kell adnia egy általa használt e-mail címét és egy általa generált jelszót. A regisztrációs folyamat részletes leírása a Honlapon elérhető.
 4. A sikeres regisztrációt követően a Vásárló a Honlap tetején található „Bejelentkezés/Regisztráció” menüpont alatt tud a belépési adatait megadva (e-mail cím, jelszó) belépni a Webshopba.
 5. Felhasználó a regisztrációs felületen tud az Eladó hírlevelére is feliratkozni a jelölőnégyzet kipipálásával.
 6. A Vásárló a regisztrációval generált felhasználói fiókjába belépve tudja megadni/módosítani a megrendeléshez szükséges adatait. Eladó az így adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.
 7. A regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a regisztráció és a megrendelések során megadott adatait nyilvántartsa, kezelje (az ügylet teljesedésbe menetelét követően is), valamint azokat kizárólag a webáruház üzemeltetése körében szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából felhasználhassa. Vásárló jogosult bármikor a nyilvántartott adatinak a felhasználását megtiltani, illetve azok törlését kérni postai úton tértivevény többletszolgáltatással az Eladó székhelyére küldött levélben.
 8. Szintén hozzájárul a vevő ahhoz, hogy az online rendelési rendszer üzemeltetése során az eladó ún. „cookie”-kat helyezzen el állandó vagy ideiglenes jelleggel a felhasználó gépén.
 9. Eladó a Vásárló által megadott, a regisztrációhoz és megrendeléshez szükséges adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban készített adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) megfelelően kezeli. Az Adatvédelmi tájékoztató a mylencse.hu internetes oldalon elérhető és a Vásárló által a megrendelés leadásának véglegesítésekor is megismerhető és a vásárlási szerződés létrejötte érdekében elfogadandó.

 

3.2. A Webshopban szereplő termékek ára

 1. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon, bruttó értékben megadva van feltüntetve. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 2. A termékek ára és a szállítás költsége is magyar forintban kerül feltüntetésre.
 3. Webshopon a terméklistán feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a Vásárló megrendelést ad le egy termékre, úgy az Eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron értékesíti a Vásárlónak. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

 

3.3. Ajánlati kötöttség, ajánlat Eladó általi elfogadása

 1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését az Eladó késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés során megadott adatokat, a rendelés dátumát, rendelés azonosítóját, a megrendelt termékek felsorolását, tulajdonságát, mennyiségét, árát, a szállítás költségét és a fizetendő végösszeget. Ezen visszaigazoló e-mail az Eladó részéről a Vásárló által tett megrendelésének elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az Eladó és Vásárló között.
 2. Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól (nem köteles megvenni a terméket), ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
 3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (továbbiakban: Ektv.) foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

 

3.4. Fizetés

 1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 2. A megrendelés végösszegének kiegyenlítése az alábbiakban megadott számlavezető intézetnél vezetett bankszámlára történő utalással lehetséges illetve utánvétes vásárlásra van lehetőség melyet a GLS csomagküldő szolgáltatóval történő csomagküldés esetén lehet igénybe venni. Egyéb fizetési mód nem áll rendelkezésre.
 3. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.
 4. Amennyiben a Vásárló a megrendelt termékek vételárát bankszámlára történő utalással teljesíti, úgy az Eladó bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek a fizetés és ezt követően kerül feladásra a csomag. Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a megrendelés számát.

Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 1160006-00000000-95016102

Kedvezményezett neve: FabrikLove Kft.

Közlemény: a megrendelés száma

 1. Eladó a megrendelés végösszegéről számlát bocsát ki a kifizetés igazolására, melyet a megrendelt áruval együtt kap meg a Vásárló a csomagban.

 

3.5. Kiszállítás

 1. A megrendelések kiszállítása az GLS csomagküldő szolgálat igénybevételével történik vagy a Vásárló az általa megrendelet terméket az Eladó székhelyén, nyitvatartási időben személyesen is átveheti. A kiszállítása Magyarország területén kérhető, bármilyen címre, de mindenképpen jelezni szükséges a választott futárszolgálat által megadott internetes oldalon megjegyzés rovatban, ha az átvétel nem minden időpontban lehetséges, vagy egyéb feltételhez kötött.
 2. A futárszolgálat emailben vagy rövid szöveges üzenet (SMS) formájában értesíti a Vásárlót a kiszállítás várható időpontjáról.
 3. Az GLS csomagküldő szolgálat a küldeményt a címhelyen egy alkalommal kísérli meg kézbesíteni. Ha a címzett az első kiszállításnál nem tartózkodik a megadott címen, a GLS futár értesítőt hagy a címzettnek és egyéb rendelkezés hiányában visszaviszi a depóba a csomagot. A GLS újból megkísérli még kétszer kézbesíteni a küldeményt. A futár értesítőt hagy a címzettnek sikertelen kézbesítés esetén. A címzett az értesítőn megadott telefonszámon egyeztetheti a kézbesítést. Ha a harmadik kézbesítési kísérlet is sikertelen, a csomagot visszaküldjük a feladó részére.
 4. A termék átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét.
 5. Ha az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás és a sérülés a csomag átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Eladó díjmentesen biztosítja.
 6. A kiszállítás költségeiről a Vásárló a Webshop internetes oldalán megtalálható „Szállítás” menüpontban tájékozódhat.
 7. A kiszállítás várható időtartama a terméknek a futárszolgálathoz történő átadását követő 1-5. munkanap. A kiszállítási idejéről az illetékes futárszolgálat honlapján talál részletesebb információt. Eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.
 8. További kérdésekre a GLS hivatalos honlapján tájékozódhat. https://gls-group.eu/HU/hu/gyik

 

 1. Elállás és felmondás joga

 

Jelen pont szerint a Ptk. 8:1.§ 3. pontjának megfelelően a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: fogyasztó) a termékek adásvételére irányuló szerződés esetén és a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén 14 napon belül gyakorolhatja az elállás, illetve a felmondás jogát. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

A 14 napon belüli elállás, illetve felmondás jogát a 45/2014. Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerinti esemény bekövetkeztétől kell számítani.

 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán tértivevény többletszolgáltatással feladott levél vagy elektronikus úton küldött levél útján (tartós adathordozón), a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére.

 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14. naptári nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Mindkét esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) postai tértivevényes többletszolgáltatással feladott levélben elküldi az Eladó részére.

 

Ha fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, az elállás esetén azonban a 45/2014. Kormányrendelet 24.§ (2) bekezdése szerint a Fogyasztó fizeti meg a termék visszaküldési költségeit. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Fogyasztó köteles Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül, sértetlen csomagolásban (például papírdoboz állagsérelme nélkül) visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket vagy átadni az illetékes futárszolgálatnak. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

 

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az Eladó tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

 

4.1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: __________________________________________________________________________

(vállalkozás neve, postai címe, ha van ilyen akkor telefonszám, elektronikus levelezési cím)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: _________________________________________________________________________________

(a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ___________________________________________

A fogyasztó(k) neve: _____________________________________________________________

A fogyasztó(k) címe: _____________________________________________________________

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ________________________

 

Kelt: ___________________, _________ év ___________ hónap ___ nap

 

 1. Kellékszavatosság

 

Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

 

A Vásárló közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az Eladó nem köteles a Vásárló kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

 1. Termékszavatosság

 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztónak minősülő a Vásárló – választása szerint – a 5. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával szemben gyakorolhatja.

 

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatosságiigény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Jogérvényesítés

 

A panasz az Eladó Webshopjának tevékenységével, az ott megrendelt termékével, szolgáltatásával vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, melynek rendezésére a Vásárló egyértelműen és kifejezetten Eladó eljárását kéri.

 

Webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát írásban az info@fabrikme.hu e-mail címen vagy postai tértivevény többletszolgáltatással feladott levél útján is közölheti. Webshop a panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Vásárlót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

 

Eladó minden panaszt nyilvántartásba vesz, különös figyelmet fordítva a személyes adatok védelmére. A bekért személyes adatok kizárólag az azonosítás célját szolgálják, ezen kívül nem szolgálnak egyéb adatgyűjtési célt. A panaszt benyújtó vásárló adatait GDPR rendelet és az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli Eladó.

Eladó a beérkezett panaszokat egységes elvek szerint tartja nyilván. A nyilvántartás úgy került kialakításra, hogy a válaszadás dátuma abból egyértelműen megállapítható legyen.

 

A panasz kivizsgálása térítésmentes. A panasz kivizsgálása az összes ide vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A panasz ügyintézésének nyelve a magyar. A panasszal kapcsolatos döntésekben nem vehet részt az Eladó olyan alkalmazottja, aki a sérelmezett, kifogásolt intézkedésben, ügyintézésben, vagy döntésben részt vett.

 

 1. Békéltető Testülethez fordulás joga

 

Ha az Eladó és a Vásárló között fogyasztói jogvita áll fent, mely vita az Eladóval való tárgyalások, és a részletezett panaszkezelési ügyintézés során nem rendeződik (pl.: elutasítás esetén), a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

 

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Ha az Eladó a Vásárló panaszát elutasítja vagy a Vásárló nem elégedett az Eladó döntésével, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását az Eladó és a Vásárló között.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó – Vásárló – kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Békéltető Testület eljárása térítésmentes.

 

Eladó székhelye szerint illetékes Testület a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

E-mail cím: bekelteto@fmkik.hu

Elérhetőség: https:// www.bekeltetesfejer.hu/

 

ÁSZF aktualizálva: 2022.01.01.